A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Một số đặc điểm dich tễ, bệnh lý và chẩn đoán bệnh Koi Herpes virus (KHV) trên cá chép nuôi tại miền Bắc Việt Nam

Một số đặc điểm dich tễ, bệnh lý và chẩn đoán bệnh Koi Herpes virus (KHV) trên cá chép nuôi tại miền Bắc Việt Nam

Một số đặc điểm dich tễ, bệnh lý và chẩn đoán bệnh Koi Herpes virus (KHV) trên cá chép nuôi tại miền Bắc Việt Nam

 • Nhan đề :
 • Một số đặc điểm dich tễ, bệnh lý và chẩn đoán bệnh Koi Herpes virus (KHV) trên cá chép nuôi tại miền Bắc Việt Nam
 • Tác giả :
 • Trương Đình Hoài
 • Năm xuất bản :
 • 2020
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Cá chép, Việt Nam,Koi herpes virus,Dịch tễ,Bệnh lý
 • Số trang :
 • tr. 178-187
Tải file tóm tắt Một số đặc điểm dich tễ, bệnh lý và chẩn đoán bệnh Koi Herpes virus (KHV) trên cá chép nuôi tại miền Bắc Việt Nam

File Tóm tắt

Online: 236
Lượt truy cập: 20,186,988
Số lượt tải: 2,035,927
})