A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Một số chỉ tiêu sinh trưởng của vịt Cổ Lũng nuôi lấy thịt tại Thanh Hóa

Một số chỉ tiêu sinh trưởng của vịt Cổ Lũng nuôi lấy thịt tại Thanh Hóa

Một số chỉ tiêu sinh trưởng của vịt Cổ Lũng nuôi lấy thịt tại Thanh Hóa

 • Nhan đề :
 • Một số chỉ tiêu sinh trưởng của vịt Cổ Lũng nuôi lấy thịt tại Thanh Hóa
 • Tác giả :
 • Đỗ Ngọc Hà;Nguyễn Bá Mùi
 • Năm xuất bản :
 • 2018
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Vịt Cổ Lũng,Khả năng sinh trưởng,Thu nhận thức ăn,FCR
 • Số trang :
 • tr. 737-743
Tải file tóm tắt Một số chỉ tiêu sinh trưởng của vịt Cổ Lũng nuôi lấy thịt tại Thanh Hóa

File Tóm tắt

Online: 500
Lượt truy cập: 8,528,277
Số lượt tải: 1,795,341
})