A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Một số biện pháp sư phạm nhằm giúp học sinh sửa chữa những sai lầm thường gặp khi giải toán hình học không gian

Một số biện pháp sư phạm nhằm giúp học sinh sửa chữa những sai lầm thường gặp khi giải toán hình học không gian

Một số biện pháp sư phạm nhằm giúp học sinh sửa chữa những sai lầm thường gặp khi giải toán hình học không gian

 • Nhan đề :
 • Một số biện pháp sư phạm nhằm giúp học sinh sửa chữa những sai lầm thường gặp khi giải toán hình học không gian
 • Tác giả :
 • Trần Việt Cường;Nông Bích Thiện
 • Năm xuất bản :
 • 2016
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Hình học không gian,Học sinh,Sai lầm
 • Số trang :
 • tr. 53-61
Tải file tóm tắt Một số biện pháp sư phạm nhằm giúp học sinh sửa chữa những sai lầm thường gặp khi giải toán hình học không gian

File Tóm tắt

Online: 168
Lượt truy cập: 7,926,269
Số lượt tải: 1,786,401
})