A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Một phương pháp tổng hợp hệ điều khiển thích nghi bền vững dựa trên thuật toán Sliding mode cho robot có kể đến tác động của ngoại lực và nhiễu bên ngoài

Một phương pháp tổng hợp hệ điều khiển thích nghi bền vững dựa trên thuật toán Sliding mode cho robot có kể đến tác động của ngoại lực và nhiễu bên ngoài

Một phương pháp tổng hợp hệ điều khiển thích nghi bền vững dựa trên thuật toán Sliding mode cho robot có kể đến tác động của ngoại lực và nhiễu bên ngoài

 • Nhan đề :
 • Một phương pháp tổng hợp hệ điều khiển thích nghi bền vững dựa trên thuật toán Sliding mode cho robot có kể đến tác động của ngoại lực và nhiễu bên ngoài
 • Tác giả :
 • Đặng Ngọc Trung
 • Năm xuất bản :
 • 2016
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Điều khiển thích nghi bền vững,Robot,Nhiễu ngoại lực đột biến,Điều khiển trượt
 • Số trang :
 • tr. 183-188
Tải file tóm tắt Một phương pháp tổng hợp hệ điều khiển thích nghi bền vững dựa trên thuật toán Sliding mode cho robot có kể đến tác động của ngoại lực và nhiễu bên ngoài

File Tóm tắt

Online: 222
Lượt truy cập: 8,159,620
Số lượt tải: 1,791,489
})