A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Một phương pháp tổng hợp bộ điều khiển dựa trên cơ sở điều khiển dự báo theo mô hình nội cho hệ thống phi tuyến có trễ

Một phương pháp tổng hợp bộ điều khiển dựa trên cơ sở điều khiển dự báo theo mô hình nội cho hệ thống phi tuyến có trễ

Một phương pháp tổng hợp bộ điều khiển dựa trên cơ sở điều khiển dự báo theo mô hình nội cho hệ thống phi tuyến có trễ

 • Nhan đề :
 • Một phương pháp tổng hợp bộ điều khiển dựa trên cơ sở điều khiển dự báo theo mô hình nội cho hệ thống phi tuyến có trễ
 • Tác giả :
 • Lê Thị Huyền Linh
 • Năm xuất bản :
 • 2016
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Điều khiển dự báo,Mô hình nội,Hệ thống phi tuyến có trễ,Tổng hợp
 • Số trang :
 • tr. 249-253
Tải file tóm tắt Một phương pháp tổng hợp bộ điều khiển dựa trên cơ sở điều khiển dự báo theo mô hình nội cho hệ thống phi tuyến có trễ

File Tóm tắt

Online: 162
Lượt truy cập: 8,598,597
Số lượt tải: 1,795,672
})