A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Mối quan hệ giữa thực tiễn quản trị nguồn nhân lực, trách nhiệm xã hội và kết quả hoạt động kinh doanh: trường hợp vác doanh nghiệp chế biến thực phẩm tại Đồng bằng Sông Cửu Long

Mối quan hệ giữa thực tiễn quản trị nguồn nhân lực, trách nhiệm xã hội và kết quả hoạt động kinh doanh: trường hợp vác doanh nghiệp chế biến thực phẩm tại Đồng bằng Sông Cửu Long

Mối quan hệ giữa thực tiễn quản trị nguồn nhân lực, trách nhiệm xã hội và kết quả hoạt động kinh doanh: trường hợp vác doanh nghiệp chế biến thực phẩm tại Đồng bằng Sông Cửu Long

 • Nhan đề :
 • Mối quan hệ giữa thực tiễn quản trị nguồn nhân lực, trách nhiệm xã hội và kết quả hoạt động kinh doanh: trường hợp vác doanh nghiệp chế biến thực phẩm tại Đồng bằng Sông Cửu Long
 • Tác giả :
 • Nguyễn Thanh Hùng
 • Năm xuất bản :
 • 2018
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
 • Từ khóa :
 • Quản trị nguồn nhân lực,Trách nhiệm xã hội,Hoạt động kinh doanh,Doanh nghiệp,Chế biến thực phẩm,Đồng bằng sông Cửu Long
 • Số trang :
 • 296 tr.
Tải file tóm tắt Mối quan hệ giữa thực tiễn quản trị nguồn nhân lực, trách nhiệm xã hội và kết quả hoạt động kinh doanh: trường hợp vác doanh nghiệp chế biến thực phẩm tại Đồng bằng Sông Cửu Long

File Tóm tắt

Online: 227
Lượt truy cập: 8,528,277
Số lượt tải: 1,795,341
})