A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Mô phỏng phân bổ nhiệt của tấm khuôn âm với hệ thống kênh dẫn xoắn ốc

Mô phỏng phân bổ nhiệt của tấm khuôn âm với hệ thống kênh dẫn xoắn ốc

Mô phỏng phân bổ nhiệt của tấm khuôn âm với hệ thống kênh dẫn xoắn ốc

 • Nhan đề :
 • Mô phỏng phân bổ nhiệt của tấm khuôn âm với hệ thống kênh dẫn xoắn ốc
 • Tác giả :
 • Phạm Sơn Minh;Đỗ Thành Trung;Trần Ngọc Rin
 • Năm xuất bản :
 • 2016
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Khuôn phun ép nhựa,Nhiệt độ khuôn,Kênh dẫn xoắn ốc,Phân bố nhiệt độ
 • Số trang :
 • tr. 57-61
Tải file tóm tắt Mô phỏng phân bổ nhiệt của tấm khuôn âm với hệ thống kênh dẫn xoắn ốc

File Tóm tắt

Online: 156
Lượt truy cập: 11,732,471
Số lượt tải: 1,843,105
})