A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Mô hình toán học Logit - Probit hồi quy và Z-Score trong phân tích và dự báo nợ xấu tín dụng tại Ngân hàng Nayoby chi nhánh tỉnh Oudomxay - Lào

Mô hình toán học Logit - Probit hồi quy và Z-Score trong phân tích và dự báo nợ xấu tín dụng tại Ngân hàng Nayoby chi nhánh tỉnh Oudomxay - Lào

Mô hình toán học Logit - Probit hồi quy và Z-Score trong phân tích và dự báo nợ xấu tín dụng tại Ngân hàng Nayoby chi nhánh tỉnh Oudomxay - Lào

 • Nhan đề :
 • Mô hình toán học Logit - Probit hồi quy và Z-Score trong phân tích và dự báo nợ xấu tín dụng tại Ngân hàng Nayoby chi nhánh tỉnh Oudomxay - Lào
 • Tác giả :
 • Silisith Xaysompheng
 • Năm xuất bản :
 • 2020
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
 • Từ khóa :
 • Mô hình toán học Logit - Probit hồi quy,Z-Score,Nợ xấu,Ngân hàng,Lào
 • Số trang :
 • 95 tr.
Tải file tóm tắt Mô hình toán học Logit - Probit hồi quy và Z-Score trong phân tích và dự báo nợ xấu tín dụng tại Ngân hàng Nayoby chi nhánh tỉnh Oudomxay - Lào

File Tóm tắt

Online: 237
Lượt truy cập: 12,878,721
Số lượt tải: 1,857,068
})