A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Mô hình nông lâm kết hợp trong hoạt động kinh tế của các dân tộc khu vực miền núi và giải pháp hỗ trợ đồng bào phát triển nông nghiệp bền vững

Mô hình nông lâm kết hợp trong hoạt động kinh tế của các dân tộc khu vực miền núi và giải pháp hỗ trợ đồng bào phát triển nông nghiệp bền vững

Mô hình nông lâm kết hợp trong hoạt động kinh tế của các dân tộc khu vực miền núi và giải pháp hỗ trợ đồng bào phát triển nông nghiệp bền vững

 • Nhan đề :
 • Mô hình nông lâm kết hợp trong hoạt động kinh tế của các dân tộc khu vực miền núi và giải pháp hỗ trợ đồng bào phát triển nông nghiệp bền vững
 • Tác giả :
 • Trần Viết Khanh;Dương Quỳnh Phương;Nguyễn Tiến Việt
 • Năm xuất bản :
 • 2012
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Kinh tế nông nghiệp,Nông lâm kết hợp,Dân tộc,Miền núi,Phát triển bền vững,Giải pháp
 • Số trang :
 • tr. 3-10
Tải file tóm tắt Mô hình nông lâm kết hợp trong hoạt động kinh tế của các dân tộc khu vực miền núi và giải pháp hỗ trợ đồng bào phát triển nông nghiệp bền vững

File Tóm tắt

Online: 1244
Lượt truy cập: 8,528,277
Số lượt tải: 1,795,341
})