A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Mô hình hồi quy logistic trong đo lường xác suất vỡ nợ khách hàng tín dụng cá nhân

Mô hình hồi quy logistic trong đo lường xác suất vỡ nợ khách hàng tín dụng cá nhân

Mô hình hồi quy logistic trong đo lường xác suất vỡ nợ khách hàng tín dụng cá nhân

 • Nhan đề :
 • Mô hình hồi quy logistic trong đo lường xác suất vỡ nợ khách hàng tín dụng cá nhân
 • Tác giả :
 • Hoàng Thanh Hải;Trần Đình Chúc;Nguyễn Quỳnh Hoa
 • Năm xuất bản :
 • 2018
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Rủi ro tín dụng,Khách hàng cá nhân,Xác suất vỡ nợ,Mô hình hồi quy logistic
 • Số trang :
 • tr. 92-99
Tải file tóm tắt Mô hình hồi quy logistic trong đo lường xác suất vỡ nợ khách hàng tín dụng cá nhân

File Tóm tắt

Online: 1151
Lượt truy cập: 8,528,277
Số lượt tải: 1,795,341
})