A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Mô hình định giá thương hiệu Ngân hàng Thương mại Việt Nam dựa vào đánh giá của khách hàng kết hợp với các chỉ số tài chính

Mô hình định giá thương hiệu Ngân hàng Thương mại Việt Nam dựa vào đánh giá của khách hàng kết hợp với các chỉ số tài chính

Mô hình định giá thương hiệu Ngân hàng Thương mại Việt Nam dựa vào đánh giá của khách hàng kết hợp với các chỉ số tài chính

 • Nhan đề :
 • Mô hình định giá thương hiệu Ngân hàng Thương mại Việt Nam dựa vào đánh giá của khách hàng kết hợp với các chỉ số tài chính
 • Tác giả :
 • Nguyễn Thị Hồng Nhung
 • Năm xuất bản :
 • 2018
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
 • Từ khóa :
 • Ngân hàng Thương mại,Thương hiệu,Khách hàng,Đánh giá,Chỉ số tài chính
 • Số trang :
 • 184 tr.
Tải file tóm tắt Mô hình định giá thương hiệu Ngân hàng Thương mại Việt Nam dựa vào đánh giá của khách hàng kết hợp với các chỉ số tài chính

File Tóm tắt

Online: 245
Lượt truy cập: 8,159,620
Số lượt tải: 1,791,488
})