A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Localized poverty reduction in Viet Nam: improving the enabling environment for rural livelihood enhancement

Localized poverty reduction in Viet Nam: improving the enabling environment for rural livelihood enhancement

Localized poverty reduction in Viet Nam: improving the enabling environment for rural livelihood enhancement

 • Nhan đề :
 • Localized poverty reduction in Viet Nam: improving the enabling environment for rural livelihood enhancement
 • Tác giả :
 • Geoffrey B. Hainsworth
 • Năm xuất bản :
 • 1999
 • Nhà Xuất bản :
 • CSEAR
 • Từ khóa :
 • Poverty reduction,Community development,Public policy,Vietnam
 • Số trang :
 • 308 tr.
Tải file tóm tắt Localized poverty reduction in Viet Nam: improving the enabling environment for rural livelihood enhancement

File Tóm tắt

Online: 150
Lượt truy cập: 7,373,745
Số lượt tải: 1,777,302
})