A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Lọc thư rác sử dụng thụât toán chọn lọc âm tính dựa trên bộ dò R- Chunk

Lọc thư rác sử dụng thụât toán chọn lọc âm tính dựa trên bộ dò R- Chunk

Lọc thư rác sử dụng thụât toán chọn lọc âm tính dựa trên bộ dò R- Chunk

 • Nhan đề :
 • Lọc thư rác sử dụng thụât toán chọn lọc âm tính dựa trên bộ dò R- Chunk
 • Tác giả :
 • Vũ Đức Quang;Vũ Mạnh Xuân;Nguyễn Văn Trường
 • Năm xuất bản :
 • 2015
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Hệ miễn dịch nhân tạo,Thuật toán chọn lọc âm tính,Lọc thư rác,Bộ dò R-Chunk
 • Số trang :
 • tr.185-189
Tải file tóm tắt Lọc thư rác sử dụng thụât toán chọn lọc âm tính dựa trên bộ dò R- Chunk

File Tóm tắt

Online: 278
Lượt truy cập: 7,789,331
Số lượt tải: 1,783,562
})