A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Liên kết kinh tế giữa doanh nghiệp và hộ nông dân ở vùng Đồng bằng sông Hồng

Liên kết kinh tế giữa doanh nghiệp và hộ nông dân ở vùng Đồng bằng sông Hồng

Liên kết kinh tế giữa doanh nghiệp và hộ nông dân ở vùng Đồng bằng sông Hồng

 • Nhan đề :
 • Liên kết kinh tế giữa doanh nghiệp và hộ nông dân ở vùng Đồng bằng sông Hồng
 • Tác giả :
 • Phùng Lê Dung
 • Năm xuất bản :
 • 2021
 • Nhà Xuất bản :
 • Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
 • Từ khóa :
 • Doanh nghiệp,Hộ nông dân,Liên kết,Đồng bằng sông Hồng
 • Số trang :
 • 205 tr.
Tải file tóm tắt Liên kết kinh tế giữa doanh nghiệp và hộ nông dân ở vùng Đồng bằng sông Hồng

File Tóm tắt

Online: 505
Lượt truy cập: 12,413,042
Số lượt tải: 1,850,267
})