A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Kỹ thuật xây dựng tư liệu ghi hình trong giảng dạy các ngành khoa học xã hội và nhân văn ở trường đại học (Ứng dụng tại trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên)

Kỹ thuật xây dựng tư liệu ghi hình trong giảng dạy các ngành khoa học xã hội và nhân văn ở trường đại học (Ứng dụng tại trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên)

Kỹ thuật xây dựng tư liệu ghi hình trong giảng dạy các ngành khoa học xã hội và nhân văn ở trường đại học (Ứng dụng tại trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên)

 • Nhan đề :
 • Kỹ thuật xây dựng tư liệu ghi hình trong giảng dạy các ngành khoa học xã hội và nhân văn ở trường đại học (Ứng dụng tại trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên)
 • Tác giả :
 • Nguyễn Thị Suối Linh;Lê Đình Hải
 • Năm xuất bản :
 • 2017
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Tư liệu ghi hình,Giảng dạy,Bài giảng,Quay phim,Sinh viên,Trường đại học
 • Số trang :
 • tr. 125-131
Tải file tóm tắt Kỹ thuật xây dựng tư liệu ghi hình trong giảng dạy các ngành khoa học xã hội và nhân văn ở trường đại học (Ứng dụng tại trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên)

File Tóm tắt

Online: 232
Lượt truy cập: 9,214,186
Số lượt tải: 1,803,275
})