A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Kỹ thuật phân rã tiếng nói theo thời gian và ứng dụng

Kỹ thuật phân rã tiếng nói theo thời gian và ứng dụng

Kỹ thuật phân rã tiếng nói theo thời gian và ứng dụng

 • Nhan đề :
 • Kỹ thuật phân rã tiếng nói theo thời gian và ứng dụng
 • Tác giả :
 • Phùng Trung Nghĩa;Lê Hùng Linh
 • Năm xuất bản :
 • 2017
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Thái Nguyên
 • Từ khóa :
 • Tiếng nói,Kỹ thuật,Phân rã,Thời gian,Ứng dụng
 • Số trang :
 • 129 tr.
Tải file tóm tắt Kỹ thuật phân rã tiếng nói theo thời gian và ứng dụng

File Tóm tắt

Online: 116
Lượt truy cập: 7,229,157
Số lượt tải: 1,788,123
})