A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Kỹ thuật hiển thị mô hình 3D và ứng dụng vào hiển thị một số hệ xương người Lào

Kỹ thuật hiển thị mô hình 3D và ứng dụng vào hiển thị một số hệ xương người Lào

Kỹ thuật hiển thị mô hình 3D và ứng dụng vào hiển thị một số hệ xương người Lào

 • Nhan đề :
 • Kỹ thuật hiển thị mô hình 3D và ứng dụng vào hiển thị một số hệ xương người Lào
 • Tác giả :
 • Phoumpa Seud Sivongsay
 • Năm xuất bản :
 • 2019
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
 • Từ khóa :
 • Đồ họa máy tính,Mô hình 3D
 • Số trang :
 • 91 tr.
Tải file tóm tắt Kỹ thuật hiển thị mô hình 3D và ứng dụng vào hiển thị một số hệ xương người Lào

File Tóm tắt

Online: 236
Lượt truy cập: 10,232,227
Số lượt tải: 1,823,590
})