A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Kiểm tra đánh giá trong giảng dạy các môn đề án ngôn ngữ - Một số chia sẻ từ thực tế

Kiểm tra đánh giá trong giảng dạy các môn đề án ngôn ngữ - Một số chia sẻ từ thực tế

Kiểm tra đánh giá trong giảng dạy các môn đề án ngôn ngữ - Một số chia sẻ từ thực tế

 • Nhan đề :
 • Kiểm tra đánh giá trong giảng dạy các môn đề án ngôn ngữ - Một số chia sẻ từ thực tế
 • Tác giả :
 • Nguyễn Thùy Linh
 • Năm xuất bản :
 • 2017
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Đề án ngôn ngữ,Giảng dạy,Đánh giá,Kiểm tra
 • Số trang :
 • tr. 13-18
Tải file tóm tắt Kiểm tra đánh giá trong giảng dạy các môn đề án ngôn ngữ - Một số chia sẻ từ thực tế

File Tóm tắt

Online: 234
Lượt truy cập: 10,232,227
Số lượt tải: 1,823,590
})