A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Khung năng lực cốt lõi dành cho cán bộ thư viện Việt Nam trong thế kỷ 21

Khung năng lực cốt lõi dành cho cán bộ thư viện Việt Nam trong thế kỷ 21

Khung năng lực cốt lõi dành cho cán bộ thư viện Việt Nam trong thế kỷ 21

 • Nhan đề :
 • Khung năng lực cốt lõi dành cho cán bộ thư viện Việt Nam trong thế kỷ 21
 • Tác giả :
 • Đỗ Văn Hùng
 • Năm xuất bản :
 • 2019
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Khung năng lực cốt lõi,Cán bộ thư viện,Đào tạo nhân lực,Tầm nhìn toàn cầu,Thông tin thư viện
 • Số trang :
 • tr. 3-12
Tải file tóm tắt Khung năng lực cốt lõi dành cho cán bộ thư viện Việt Nam trong thế kỷ 21

File Tóm tắt

Online: 167
Lượt truy cập: 11,732,471
Số lượt tải: 1,843,105
})