A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Khảo sát một số lỗi sai về sử dụng ngôn ngữ Toán học của học sinh tiểu học trong học tập môn Toán

Khảo sát một số lỗi sai về sử dụng ngôn ngữ Toán học của học sinh tiểu học trong học tập môn Toán

Khảo sát một số lỗi sai về sử dụng ngôn ngữ Toán học của học sinh tiểu học trong học tập môn Toán

 • Nhan đề :
 • Khảo sát một số lỗi sai về sử dụng ngôn ngữ Toán học của học sinh tiểu học trong học tập môn Toán
 • Tác giả :
 • Trần Ngọc Bích;Vũ Văn Tiến
 • Năm xuất bản :
 • 2017
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Toán học,Ngôn ngữ toán học,Tiểu học,Lỗi sai
 • Số trang :
 • tr. 161-166
Tải file tóm tắt Khảo sát một số lỗi sai về sử dụng ngôn ngữ Toán học của học sinh tiểu học trong học tập môn Toán

File Tóm tắt

Online: 214
Lượt truy cập: 9,214,186
Số lượt tải: 1,803,275
})