A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Khai thác giá trị di sản khu vực tây Yên Tử phục vụ phát triển du lịch tại tỉnh Bắc Giang

Khai thác giá trị di sản khu vực tây Yên Tử phục vụ phát triển du lịch tại tỉnh Bắc Giang

Khai thác giá trị di sản khu vực tây Yên Tử phục vụ phát triển du lịch tại tỉnh Bắc Giang

 • Nhan đề :
 • Khai thác giá trị di sản khu vực tây Yên Tử phục vụ phát triển du lịch tại tỉnh Bắc Giang
 • Tác giả :
 • Nguyễn Xuân Trường;Hoàng Thị Ngọc
 • Năm xuất bản :
 • 2017
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Di sản,Du lịch,Quản lý,Khai thác,Yên Tử
 • Số trang :
 • tr. 139-144
Tải file tóm tắt Khai thác giá trị di sản khu vực tây Yên Tử phục vụ phát triển du lịch tại tỉnh Bắc Giang

File Tóm tắt

Online: 203
Lượt truy cập: 9,214,186
Số lượt tải: 1,803,275
})