A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Khai thác các lợi thế của Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU nhằm đẩy mạnh xuất khẩu hàng nông sản của Việt Nam vào thị trường EU

Khai thác các lợi thế của Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU nhằm đẩy mạnh xuất khẩu hàng nông sản của Việt Nam vào thị trường EU

Khai thác các lợi thế của Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU nhằm đẩy mạnh xuất khẩu hàng nông sản của Việt Nam vào thị trường EU

 • Nhan đề :
 • Khai thác các lợi thế của Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU nhằm đẩy mạnh xuất khẩu hàng nông sản của Việt Nam vào thị trường EU
 • Tác giả :
 • Đỗ Thị Hòa Nhã;Ma Thị Huyền Nga
 • Năm xuất bản :
 • 2017
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Hiệp định thương mại tự do,Hàng nông sản,Xuất khẩu,Thương mại
 • Số trang :
 • tr. 199-205
Tải file tóm tắt Khai thác các lợi thế của Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU nhằm đẩy mạnh xuất khẩu hàng nông sản của Việt Nam vào thị trường EU

File Tóm tắt

Online: 215
Lượt truy cập: 10,727,946
Số lượt tải: 1,828,130
})