A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Kết quả gây động dục trên đàn bò sữa tại Ba Vì bằng võng tấm Progesterone Việt Nam (Prob)

Kết quả gây động dục trên đàn bò sữa tại Ba Vì bằng võng tấm Progesterone Việt Nam (Prob)

Kết quả gây động dục trên đàn bò sữa tại Ba Vì bằng võng tấm Progesterone Việt Nam (Prob)

  • Nhan đề :
  • Kết quả gây động dục trên đàn bò sữa tại Ba Vì bằng võng tấm Progesterone Việt Nam (Prob)
  • Tác giả :
  • Giang Hoàng Hà;Phạm Văn Giới;Sử Thanh Long
  • Năm xuất bản :
  • Nhà Xuất bản :
  • Từ khóa :
  • Gây động dục chủ động,Ovsynch,Gây kích ứng niêm mạc âm đạo,CIDR®,ProB,Progesterone
  • Số trang :
  • tr.448 - 456
Tải file tóm tắt Kết quả gây động dục trên đàn bò sữa tại Ba Vì bằng võng tấm Progesterone Việt Nam (Prob)

File Tóm tắt

Online: 130
Lượt truy cập: 8,123,350
Số lượt tải: 1,790,850
})