A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Impacts of social media on business performance of Vietnamese SMEs

Impacts of social media on business performance of Vietnamese SMEs

Impacts of social media on business performance of Vietnamese SMEs

  • Nhan đề :
  • Impacts of social media on business performance of Vietnamese SMEs
  • Tác giả :
  • Bui Thi Phuong Hong
  • Năm xuất bản :
  • 2018
  • Nhà Xuất bản :
  • Từ khóa :
  • Social media,Business performance,Customer engagement,Brand awareness,Information diffusion
  • Số trang :
Tải file tóm tắt Impacts of social media on business performance of Vietnamese SMEs

File Tóm tắt

Online: 85
Lượt truy cập: 6,609,988
Số lượt tải: 1,769,675
})