A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Huy động nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới tại huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai

Huy động nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới tại huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai

Huy động nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới tại huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai

 • Nhan đề :
 • Huy động nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới tại huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai
 • Tác giả :
 • Đặng Thị Thu Thịnh
 • Năm xuất bản :
 • 2019
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh
 • Từ khóa :
 • Xây dựng nông thôn mới,Nguồn lực,Bảo Thắng,Lào Cai
 • Số trang :
 • 130 tr.
Tải file tóm tắt Huy động nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới tại huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai

File Tóm tắt

Online: 1875
Lượt truy cập: 9,805,362
Số lượt tải: 1,819,606
})