A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Hoàn thiện hoạt động truyền thông marketing đối với dịch vụ ứng dụng số tại Viettel Thái Nguyên

Hoàn thiện hoạt động truyền thông marketing đối với dịch vụ ứng dụng số tại Viettel Thái Nguyên

Hoàn thiện hoạt động truyền thông marketing đối với dịch vụ ứng dụng số tại Viettel Thái Nguyên

 • Nhan đề :
 • Hoàn thiện hoạt động truyền thông marketing đối với dịch vụ ứng dụng số tại Viettel Thái Nguyên
 • Tác giả :
 • Trịnh Thị Vân Trang
 • Năm xuất bản :
 • 2019
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh
 • Từ khóa :
 • Hoạt động truyền thông,Marketing,Viettel,Dịch vụ,Thái Nguyên
 • Số trang :
 • 130 tr.
Tải file tóm tắt Hoàn thiện hoạt động truyền thông marketing đối với dịch vụ ứng dụng số tại Viettel Thái Nguyên

File Tóm tắt

Online: 105
Lượt truy cập: 9,842,461
Số lượt tải: 1,819,874
})