A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Hoàn thiện công tác quản lý nợ xấu tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bắc Ninh

Hoàn thiện công tác quản lý nợ xấu tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bắc Ninh

Hoàn thiện công tác quản lý nợ xấu tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bắc Ninh

 • Nhan đề :
 • Hoàn thiện công tác quản lý nợ xấu tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bắc Ninh
 • Tác giả :
 • Ngô Thị Tuyết Nga
 • Năm xuất bản :
 • 2018
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh
 • Từ khóa :
 • Nợ xấu,Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển,Quản lý,Bắc Ninh
 • Số trang :
 • 116 tr.
Tải file tóm tắt Hoàn thiện công tác quản lý nợ xấu tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bắc Ninh

File Tóm tắt

Online: 236
Lượt truy cập: 8,159,620
Số lượt tải: 1,791,488
})