A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Hoạch định chiến lược kinh doanh cho Công ty Cổ phần giải trí Minh Châu giai đoạn 2016-2020

Hoạch định chiến lược kinh doanh cho Công ty Cổ phần giải trí Minh Châu giai đoạn 2016-2020

Hoạch định chiến lược kinh doanh cho Công ty Cổ phần giải trí Minh Châu giai đoạn 2016-2020

 • Nhan đề :
 • Hoạch định chiến lược kinh doanh cho Công ty Cổ phần giải trí Minh Châu giai đoạn 2016-2020
 • Tác giả :
 • Nguyễn Thị Thu Hà;Nông Thị Minh Ngọc
 • Năm xuất bản :
 • 2016
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Chiến lược kinh doanh,Dịch vụ giải trí trên di động,Game mobile online
 • Số trang :
 • tr. 179-183
Tải file tóm tắt Hoạch định chiến lược kinh doanh cho Công ty Cổ phần giải trí Minh Châu giai đoạn 2016-2020

File Tóm tắt

Online: 82
Lượt truy cập: 9,354,055
Số lượt tải: 1,805,901
})