A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

 • Nhan đề :
 • Hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
 • Tác giả :
 • Hoàng Hữu Chiến;Trần Thị Mai Hằng;Phạm Văn Tuấn
 • Năm xuất bản :
 • 2017
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Đất nông nghiệp,Quản lý,Loại hình sử dụng đất,Phát triển bền vững
 • Số trang :
 • tr. 65-70
Tải file tóm tắt Hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

File Tóm tắt

Online: 229
Lượt truy cập: 10,727,946
Số lượt tải: 1,828,130
})