A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Hiệu quả kỹ thuật trong sản xuất mía: Trường hợp của các hộ nông dân ở huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa

Hiệu quả kỹ thuật trong sản xuất mía: Trường hợp của các hộ nông dân ở huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa

Hiệu quả kỹ thuật trong sản xuất mía: Trường hợp của các hộ nông dân ở huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa

 • Nhan đề :
 • Hiệu quả kỹ thuật trong sản xuất mía: Trường hợp của các hộ nông dân ở huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa
 • Tác giả :
 • Tô Thế Nguyên;Nguyễn Anh Tuấn
 • Năm xuất bản :
 • 2018
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Hàm sản xuất biên,Hiệu quả kỹ thuật,Sản xuất mía,Thạch Thành,Thanh Hóa
 • Số trang :
 • tr. 519-526
Tải file tóm tắt Hiệu quả kỹ thuật trong sản xuất mía: Trường hợp của các hộ nông dân ở huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa

File Tóm tắt

Online: 133
Lượt truy cập: 9,214,186
Số lượt tải: 1,803,275
})