A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Hiện trạng sử dụng đất nội thị trong quá trình đô thị hóa ở thành phố Thái Nguyên

Hiện trạng sử dụng đất nội thị trong quá trình đô thị hóa ở thành phố Thái Nguyên

Hiện trạng sử dụng đất nội thị trong quá trình đô thị hóa ở thành phố Thái Nguyên

 • Nhan đề :
 • Hiện trạng sử dụng đất nội thị trong quá trình đô thị hóa ở thành phố Thái Nguyên
 • Tác giả :
 • Trần Viết Khanh;Lê Quang Tiến
 • Năm xuất bản :
 • 2011
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Đất nội thị,Đô thị hóa,Sử dụng,Thực trạng,Thái Nguyên
 • Số trang :
 • tr. 510-515
Tải file tóm tắt Hiện trạng sử dụng đất nội thị trong quá trình đô thị hóa ở thành phố Thái Nguyên

File Tóm tắt

Online: 146
Lượt truy cập: 9,882,561
Số lượt tải: 1,820,479
})