A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Hệ thống hỗ trợ vạch tuyến đường ống tối ưu trong bảo trì và mở rộng mạng lưới cung cấp nước sạch ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS)

Hệ thống hỗ trợ vạch tuyến đường ống tối ưu trong bảo trì và mở rộng mạng lưới cung cấp nước sạch ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS)

Hệ thống hỗ trợ vạch tuyến đường ống tối ưu trong bảo trì và mở rộng mạng lưới cung cấp nước sạch ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS)

 • Nhan đề :
 • Hệ thống hỗ trợ vạch tuyến đường ống tối ưu trong bảo trì và mở rộng mạng lưới cung cấp nước sạch ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS)
 • Tác giả :
 • Chu Thị Hồng Hải
 • Năm xuất bản :
 • 2016
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Mạng đường ống cấp nước,Cấp nước an toàn,Công nghệ GIS,Mô hình hóa,Thuật toán cây bao trùm
 • Số trang :
 • tr. 141-148
Tải file tóm tắt Hệ thống hỗ trợ vạch tuyến đường ống tối ưu trong bảo trì và mở rộng mạng lưới cung cấp nước sạch ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS)

File Tóm tắt

Online: 138
Lượt truy cập: 7,583,597
Số lượt tải: 1,781,108
})