A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Hê thống các văn bản quy định về tiêu chuẩn đánh giá, xếp loại cán bộ quản lý trong ngành giáo dục nhà giáo, học sinh, sinh viên

Hê thống các văn bản quy định về tiêu chuẩn đánh giá, xếp loại cán bộ quản lý trong ngành giáo dục nhà giáo, học sinh, sinh viên

Hê thống các văn bản quy định về tiêu chuẩn đánh giá, xếp loại cán bộ quản lý trong ngành giáo dục nhà giáo, học sinh, sinh viên

 • Nhan đề :
 • Hê thống các văn bản quy định về tiêu chuẩn đánh giá, xếp loại cán bộ quản lý trong ngành giáo dục nhà giáo, học sinh, sinh viên
 • Tác giả :
 • Năm xuất bản :
 • 2013
 • Nhà Xuất bản :
 • Lao động
 • Từ khóa :
 • Cán bộ quản lý,Ngành giáo dục,Nhà giáo,Học sinh,Sinh viên,Tiêu chuẩn đánh giá,Văn bản qui định
 • Số trang :
 • 328 tr.
Tải file tóm tắt Hê thống các văn bản quy định về tiêu chuẩn đánh giá, xếp loại cán bộ quản lý trong ngành giáo dục nhà giáo, học sinh, sinh viên

File Tóm tắt

Online: 191
Lượt truy cập: 9,882,561
Số lượt tải: 1,820,424
})