A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Giáo trình kinh tế và tổ chức quản lý sản xuất trong doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng

Giáo trình kinh tế và tổ chức quản lý sản xuất trong doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng

Giáo trình kinh tế và tổ chức quản lý sản xuất trong doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng

 • Nhan đề :
 • Giáo trình kinh tế và tổ chức quản lý sản xuất trong doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng
 • Tác giả :
 • Đỗ Tất Lượng;Vũ Kim Yến;Đinh Văn Khiên;Phạm Xuân Anh;Trần Văn Tấn
 • Năm xuất bản :
 • 2013
 • Nhà Xuất bản :
 • Xây dựng
 • Từ khóa :
 • Doanh nghiệp,Sản xuất,Vật liệu xây dựng,Quản lý,Giáo trình
 • Số trang :
 • 290 tr.
Tải file tóm tắt Giáo trình kinh tế và tổ chức quản lý sản xuất trong doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng

File Tóm tắt

Online: 175
Lượt truy cập: 10,636,158
Số lượt tải: 1,826,818
})