A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Giải pháp xây dựng hệ thống quản trị quan hệ khách hàng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam

Giải pháp xây dựng hệ thống quản trị quan hệ khách hàng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam

Giải pháp xây dựng hệ thống quản trị quan hệ khách hàng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam

 • Nhan đề :
 • Giải pháp xây dựng hệ thống quản trị quan hệ khách hàng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam
 • Tác giả :
 • Nguyễn Văn Huân;Lê Anh Tú
 • Năm xuất bản :
 • S? 148;2016
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Khách hàng,Quan hệ,Quản trị,Doanh nghiệp
 • Số trang :
 • tr. 89-95
Tải file tóm tắt Giải pháp xây dựng hệ thống quản trị quan hệ khách hàng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam

File Tóm tắt

Online: 407
Lượt truy cập: 7,789,331
Số lượt tải: 1,783,562
})