A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Giải pháp xây dựng cấu trúc vốn tối ưu cho các doanh nghiệp vật liệu xây dựng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Giải pháp xây dựng cấu trúc vốn tối ưu cho các doanh nghiệp vật liệu xây dựng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Giải pháp xây dựng cấu trúc vốn tối ưu cho các doanh nghiệp vật liệu xây dựng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

 • Nhan đề :
 • Giải pháp xây dựng cấu trúc vốn tối ưu cho các doanh nghiệp vật liệu xây dựng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
 • Tác giả :
 • Nguyễn Tiến Mạnh;Nguyễn Văn Huân;Trần Thu Phương;Đào Thế Huy
 • Năm xuất bản :
 • 2017
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Vật liệu xây dựng,Cấu trúc vốn,Chi phí,Lợi nhuận,Thị trường chứng khoán,Doanh nghiệp
 • Số trang :
 • tr. 141-147
Tải file tóm tắt Giải pháp xây dựng cấu trúc vốn tối ưu cho các doanh nghiệp vật liệu xây dựng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

File Tóm tắt

Online: 154
Lượt truy cập: 10,244,836
Số lượt tải: 1,823,645
})