A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Giải pháp thích ứng hàng rào kỹ thuật trong thương mại đối với hàng nông sản xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ

Giải pháp thích ứng hàng rào kỹ thuật trong thương mại đối với hàng nông sản xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ

Giải pháp thích ứng hàng rào kỹ thuật trong thương mại đối với hàng nông sản xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ

 • Nhan đề :
 • Giải pháp thích ứng hàng rào kỹ thuật trong thương mại đối với hàng nông sản xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ
 • Tác giả :
 • Lê Thị Mỹ Ngọc
 • Năm xuất bản :
 • 2020
 • Nhà Xuất bản :
 • Viện Nghiên cứu chiến lược, chính sách công thương
 • Từ khóa :
 • Thương mại,Hàng nông sản,Xuất khẩu,Hoa Kỳ
 • Số trang :
 • 220 tr.
Tải file tóm tắt Giải pháp thích ứng hàng rào kỹ thuật trong thương mại đối với hàng nông sản xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ

File Tóm tắt

Online: 134
Lượt truy cập: 12,093,341
Số lượt tải: 1,847,087
})