A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Giải pháp tăng cường thu hút vốn đầu tư vào các khu công nghiệp tỉnh Hà Giang

Giải pháp tăng cường thu hút vốn đầu tư vào các khu công nghiệp tỉnh Hà Giang

Giải pháp tăng cường thu hút vốn đầu tư vào các khu công nghiệp tỉnh Hà Giang

 • Nhan đề :
 • Giải pháp tăng cường thu hút vốn đầu tư vào các khu công nghiệp tỉnh Hà Giang
 • Tác giả :
 • Nguyễn Thị Hồng Nhung;Trần Văn Dũng;Trần Văn Quyết
 • Năm xuất bản :
 • 2018
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Thu hút vốn đầu tư,Khu công nghiệp,Hà Giang
 • Số trang :
 • tr. 47-52
Tải file tóm tắt Giải pháp tăng cường thu hút vốn đầu tư vào các khu công nghiệp tỉnh Hà Giang

File Tóm tắt

Online: 165
Lượt truy cập: 8,598,597
Số lượt tải: 1,795,672
})