A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ vật liệu nổ của Công ty Công nghiệp Hóa chất Mỏ Việt Bắc - Micco trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ vật liệu nổ của Công ty Công nghiệp Hóa chất Mỏ Việt Bắc - Micco trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ vật liệu nổ của Công ty Công nghiệp Hóa chất Mỏ Việt Bắc - Micco trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

 • Nhan đề :
 • Giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ vật liệu nổ của Công ty Công nghiệp Hóa chất Mỏ Việt Bắc - Micco trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
 • Tác giả :
 • Nguyễn Tiến Hoàng
 • Năm xuất bản :
 • 2019
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh
 • Từ khóa :
 • Vật liệu nổ,Thị trường tiêu thụ,Công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ Việt Bắc,Thái Nguyên
 • Số trang :
 • 124 tr.
Tải file tóm tắt Giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ vật liệu nổ của Công ty Công nghiệp Hóa chất Mỏ Việt Bắc - Micco trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

File Tóm tắt

Online: 272
Lượt truy cập: 9,870,751
Số lượt tải: 1,820,255
})