A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Giải pháp nâng cao năng lực cho đội ngũ cãn bộ khuyến nông trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Giải pháp nâng cao năng lực cho đội ngũ cãn bộ khuyến nông trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Giải pháp nâng cao năng lực cho đội ngũ cãn bộ khuyến nông trên địa bàn tỉnh Lai Châu

 • Nhan đề :
 • Giải pháp nâng cao năng lực cho đội ngũ cãn bộ khuyến nông trên địa bàn tỉnh Lai Châu
 • Tác giả :
 • Nguyễn Thị Hải Yến
 • Năm xuất bản :
 • 2018
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Nông lâm
 • Từ khóa :
 • Cán bộ khuyến nông,Năng lực,Lai Châu
 • Số trang :
 • 95 tr.
Tải file tóm tắt Giải pháp nâng cao năng lực cho đội ngũ cãn bộ khuyến nông trên địa bàn tỉnh Lai Châu

File Tóm tắt

Online: 161
Lượt truy cập: 8,123,350
Số lượt tải: 1,790,850
})