A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về sở hữu công nghiệp tại tỉnh Thái Nguyên

Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về sở hữu công nghiệp tại tỉnh Thái Nguyên

Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về sở hữu công nghiệp tại tỉnh Thái Nguyên

 • Nhan đề :
 • Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về sở hữu công nghiệp tại tỉnh Thái Nguyên
 • Tác giả :
 • Bế Hồng Cúc;Đỗ Xuân Hòa
 • Năm xuất bản :
 • 2016
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Sở hữu trí tuệ,Sở hữu công nghiệp,Quản lý nhà nước,Thái Nguyên
 • Số trang :
 • tr. 79-84
Tải file tóm tắt Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về sở hữu công nghiệp tại tỉnh Thái Nguyên

File Tóm tắt

Online: 407
Lượt truy cập: 8,801,631
Số lượt tải: 1,797,530
})