A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giảng dạy quy định mới về chuẩn hiệu trưởng, phó hiệu trưởng trong trường học

Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giảng dạy quy định mới về chuẩn hiệu trưởng, phó hiệu trưởng trong trường học

Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giảng dạy quy định mới về chuẩn hiệu trưởng, phó hiệu trưởng trong trường học

 • Nhan đề :
 • Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giảng dạy quy định mới về chuẩn hiệu trưởng, phó hiệu trưởng trong trường học
 • Tác giả :
 • Năm xuất bản :
 • 2014
 • Nhà Xuất bản :
 • Lao động xã hội
 • Từ khóa :
 • Giảng dậy;Giải pháp;Hiệu trưởng;Phó hiệu trưởng;Trường học
 • Số trang :
 • 436 tr.
Tải file tóm tắt Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giảng dạy quy định mới về chuẩn hiệu trưởng, phó hiệu trưởng trong trường học

File Tóm tắt

Online: 169
Lượt truy cập: 7,373,745
Số lượt tải: 1,777,302
})