A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Giải pháp nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và cách mạng công nghiệp 4.0

Giải pháp nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và cách mạng công nghiệp 4.0

Giải pháp nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và cách mạng công nghiệp 4.0

 • Nhan đề :
 • Giải pháp nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và cách mạng công nghiệp 4.0
 • Tác giả :
 • Nguyễn Phương Thảo
 • Năm xuất bản :
 • 2019
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Giảng viên,Đào tạo,Bồi dưỡng,Chất lượng,Giải pháp,Công nghiệp 4.0
 • Số trang :
 • tr. 41-47
Tải file tóm tắt Giải pháp nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và cách mạng công nghiệp 4.0

File Tóm tắt

Online: 177
Lượt truy cập: 12,439,759
Số lượt tải: 1,850,601
})