A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Ghi nhận vùng phân bố mới của hai loài rắn nước Myrrophis chinensis (Gray, 1842) và Sinonatrix aequifasciata (Barbour, 1908) (Reptilia: Squamata: Serpentes) ở tỉnh Bắc Kạn

Ghi nhận vùng phân bố mới của hai loài rắn nước Myrrophis chinensis (Gray, 1842) và Sinonatrix aequifasciata (Barbour, 1908) (Reptilia: Squamata: Serpentes) ở tỉnh Bắc Kạn

Ghi nhận vùng phân bố mới của hai loài rắn nước Myrrophis chinensis (Gray, 1842) và Sinonatrix aequifasciata (Barbour, 1908) (Reptilia: Squamata: Serpentes) ở tỉnh Bắc Kạn

 • Nhan đề :
 • Ghi nhận vùng phân bố mới của hai loài rắn nước Myrrophis chinensis (Gray, 1842) và Sinonatrix aequifasciata (Barbour, 1908) (Reptilia: Squamata: Serpentes) ở tỉnh Bắc Kạn
 • Tác giả :
 • Phạm Văn Anh;Hoàng Văn Ngọc
 • Năm xuất bản :
 • 2017
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Rắn nước,Myrrophis chinensis,Sinonatrix aequifasciata,Phân bố,Bắc Kạn
 • Số trang :
 • tr. 39-42
Tải file tóm tắt Ghi nhận vùng phân bố mới của hai loài rắn nước Myrrophis chinensis (Gray, 1842) và Sinonatrix aequifasciata (Barbour, 1908) (Reptilia: Squamata: Serpentes) ở tỉnh Bắc Kạn

File Tóm tắt

Online: 318
Lượt truy cập: 10,614,109
Số lượt tải: 1,826,402
})