A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Estimating accounting prices for project appraisal

Estimating accounting prices for project appraisal

Estimating accounting prices for project appraisal

 • Nhan đề :
 • Estimating accounting prices for project appraisal
 • Tác giả :
 • Terry A. Powers
 • Năm xuất bản :
 • 1981
 • Nhà Xuất bản :
 • Inter-American Development Bank
 • Từ khóa :
 • Số trang :
 • 422 tr.
Tải file tóm tắt Estimating accounting prices for project appraisal

File Tóm tắt

Online: 87
Lượt truy cập: 7,195,669
Số lượt tải: 1,787,650
})