A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Environmental and natural resource economics: A contemporary approach

Environmental and natural resource economics: A contemporary approach

Environmental and natural resource economics: A contemporary approach

 • Nhan đề :
 • Environmental and natural resource economics: A contemporary approach
 • Tác giả :
 • Jonathan M. Haris;Brian Roach
 • Năm xuất bản :
 • 2018
 • Nhà Xuất bản :
 • Routledge
 • Từ khóa :
 • Environmental economics,Natural resource economics
 • Số trang :
 • 670 p.
Tải file tóm tắt Environmental and natural resource economics: A contemporary approach

File Tóm tắt

Online: 85
Lượt truy cập: 9,229,462
Số lượt tải: 1,803,295
})