A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Đời sống xã hội và văn hóa của cộng đồng ngư dân ven biển và hải đảo từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa - Góc nhìn dân tộc học

Đời sống xã hội và văn hóa của cộng đồng ngư dân ven biển và hải đảo từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa - Góc nhìn dân tộc học

Đời sống xã hội và văn hóa của cộng đồng ngư dân ven biển và hải đảo từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa - Góc nhìn dân tộc học

 • Nhan đề :
 • Đời sống xã hội và văn hóa của cộng đồng ngư dân ven biển và hải đảo từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa - Góc nhìn dân tộc học
 • Tác giả :
 • Bùi Xuân Đính;Nguyễn Thị Thanh Bình;Lê Ngọc Huynh
 • Năm xuất bản :
 • 2018
 • Nhà Xuất bản :
 • Khoa học xã hội
 • Từ khóa :
 • Văn hóa;Đời sống xã hội;Ngư dân;Ven biển;Miền Trung;Việt Nam
 • Số trang :
 • 381 tr.
Tải file tóm tắt Đời sống xã hội và văn hóa của cộng đồng ngư dân ven biển và hải đảo từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa - Góc nhìn dân tộc học

File Tóm tắt

Online: 176
Lượt truy cập: 7,188,361
Số lượt tải: 1,787,558
})