A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Đổi mới văn hóa lãnh đạo và quản lý ở Việt Nam hiện nay

Đổi mới văn hóa lãnh đạo và quản lý ở Việt Nam hiện nay

Đổi mới văn hóa lãnh đạo và quản lý ở Việt Nam hiện nay

 • Nhan đề :
 • Đổi mới văn hóa lãnh đạo và quản lý ở Việt Nam hiện nay
 • Tác giả :
 • Phạm Ngọc Thanh
 • Năm xuất bản :
 • 2013
 • Nhà Xuất bản :
 • Chính trị quốc gia
 • Từ khóa :
 • Văn hóa,Lãnh đạo,Quản lí,Việt Nam
 • Số trang :
 • 396 tr.
Tải file tóm tắt Đổi mới văn hóa lãnh đạo và quản lý ở Việt Nam hiện nay

File Tóm tắt

Online: 186
Lượt truy cập: 9,882,561
Số lượt tải: 1,820,479
})