A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Đổi mới quản lý nhà nước đối với phát triển nguồn nhân lực của ngành than Việt Nam

Đổi mới quản lý nhà nước đối với phát triển nguồn nhân lực của ngành than Việt Nam

Đổi mới quản lý nhà nước đối với phát triển nguồn nhân lực của ngành than Việt Nam

 • Nhan đề :
 • Đổi mới quản lý nhà nước đối với phát triển nguồn nhân lực của ngành than Việt Nam
 • Tác giả :
 • Phương Hữu Từng
 • Năm xuất bản :
 • 2018
 • Nhà Xuất bản :
 • Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương
 • Từ khóa :
 • Nguồn nhân lực,Ngành than,Quản lý,Đổi mới
 • Số trang :
 • 197 tr.
Tải file tóm tắt Đổi mới quản lý nhà nước đối với phát triển nguồn nhân lực của ngành than Việt Nam

File Tóm tắt

Online: 948
Lượt truy cập: 8,528,277
Số lượt tải: 1,795,341
})