A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Định lý không tồn tại nghiệm khác không của bài toán biên đối với toán tử Baouedi - Goulaouic

Định lý không tồn tại nghiệm khác không của bài toán biên đối với toán tử Baouedi - Goulaouic

Định lý không tồn tại nghiệm khác không của bài toán biên đối với toán tử Baouedi - Goulaouic

 • Nhan đề :
 • Định lý không tồn tại nghiệm khác không của bài toán biên đối với toán tử Baouedi - Goulaouic
 • Tác giả :
 • Mông Thị Nguyệt;Nông Thị Thêm
 • Năm xuất bản :
 • 2017
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Bài toán biên,Toán tử elliptic,Baouedi - Goulaouic,Nghiệm yếu
 • Số trang :
 • tr. 161-163
Tải file tóm tắt Định lý không tồn tại nghiệm khác không của bài toán biên đối với toán tử Baouedi - Goulaouic

File Tóm tắt

Online: 69
Lượt truy cập: 10,364,898
Số lượt tải: 1,824,559
})